Utbud

Utbud

KÖRLEDARE & PEDAGOG

Kör- och röstkurser för barn och vuxna.Sånglektioner, viskurser, röstworkshop.

För barn och vuxna enskilt eller i grupp.

MUSIKER


SångsolistKrusakvittre

Fyra röster och krusiga melodier.

Trio med umpa

Folkmusik på tramporgel, sång, fiol.

FÖRESTÄLLNINGAR FÖR BARN & FAMILJ

Mini-Musikal


Berättelser fyllda med musik, rörelse och fantasi där barn i åldrarna 3-7 år får delta med sång och rörelsegestaltning. Maila för aktuellt utbud.  

Bäbisdisco


En sinnesstimulerande stund med sång, rim, ramsor och rytmik för de allra minsta och deras vuxna.

Från ca 3 månader.